taller aurea social cocina solar cooker

cocina solar en aurea social

taller aurea social cocina solar cooker

Taller de construcción de cocina solar y cocinado solar
5 Junio 2015, Carrer Sardenya 263, Barcelona
El participante se lleva su cocina a casa

cocina-solar-cooker-AureaSocial-02
Taller de construcción de cocinas solar 10-12h, sala 2-3
Taller demostración culinaria 12-2h, terraza (cocinado de pizzas)

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

 • Interès pel bé comú i importància d’estar bé amb un mateix.
 • Desprendre’s del materialisme.
 • Cooperació i solidaritat en la transformació social.
 • Transició basada en el dia a dia per estar cada vegada més a prop de convertir la utopia en realitat.
 • Relació directa entre l’acció pràctica i la seva teorizació.
 • Cooperativa inclusiva i enXARXAdora per a tota la societat.

SOCIETAT

 • Equitat i justicia social.
 • Igualtat en la diversitat.
 • Autorrealizació i suport mutu.
 • Compromís i autoavaluació.
 • Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.

ECONOMIA

 • Atendre les necessitats de les persones per sobre de qualsevol altre interès, amb cadascú aportant segons les seves possibilitats.
 • La moneda és un sistema de mesura d’intercanvi entre les persones a la comunitat, excloent l’acumulació com a objectiu.
 • Es promouran altres formes no monetàries d’intercanvi: economia gratuïta, bescanvi directe, economia comunitària.
 • Establir relacions econòmiques justes entre productors i consumidors: la cooperativa orientarà a l’hora de fer el càlcul de preus justos sobre la base dels seus costos, les seves necessitats i les dels consumidors.
 • La cooperativa informarà als productors de les necessitats dels consumidors per orientar la producció.
 • Els ECOcoops mai són convertibles en euros i no s’accepta cap tipus d’interès en els préstecs de ECOcoops.

ECOLOGIA

 • Ecologia i Permacultura.
 • Decreixement i sostenibilitat.

ORGANITZACIÓ POLÍTICA

 • Democràcia: directa, deliberativa, participativa.
 • Autogestió i descentralització.
 • Transparència.
 • Subsidiarietat: del fet local a global.
 • Assemblearisme.

Deja un comentario